تعمیر اجاق گاز و فر ایرانی

چرا فندک الکتریکی گاز رو میزی به درستی کار نمی کند؟
برای حل این مشکل باید فضای بین گاز و فندک را مورد بررسی قرار داد چون امکان دارد که بین آن ها جرم وجود داشته باشد که باید آنها را تمیز کرد و باید توجه داشته باشید که برای جلوگیری از بروز این مشکل تمام اعضای سر شعله بر روی صفحه به درستی باید سر جای خود قرار بگیرد. در صورت بروز هرگونه مشکل با تعمیرکننده اجاق گاز ایرانی تماس بگیرید.
دلیل یکنواخت نبودن سوختن شعله ها در اجاق گاز رو میزی چیست ؟
ممکن است به دلیل قرار نگرفتن درست سر شعله بر روی صفحه باشد و آن را به طور صحیح در جای خود قرار  دهید.
در صورتی که جریان گاز وجود نداشته باشد یا جریان غیر طبیعی داشته باشد ؟
باید به سراغ شیر میانی برویم و از لحاظ جریان داشتن گاز آن را بررسی کنیم و هم چنین این احتمال وجود دارد که کپسول LPG خالی باشد که در این صورت باید شیر میانی را باز کرد و کپسول آن را تعویض کرد.
محیطی که اجاق گاز وجود دارد بوی گاز به مشام می رسد.
این مسئله خیلی وجود دارد و وقتی رخ داد باید سریع شلنگ گاز را بررسی کنید که آیا به درستی نصب شده است و باید دید که در محل نصب شلنگ گاز نشتی وجود دارد یا نه، بنابراین باید در صورت لازم شلنگ گاز را تعویض کنید و محل نصب کپسول را بازرسی کنید اگر امکانات لازم را ندارید با تعمیرکننده اجاق گاز ایرانی تماس بگیرید.
چرا ترموکل اجاق گاز رومیزی به درستی کار نمی کند ؟
ممکن است مقداری دوده در بخش انتهایی انتهایی  ترموکوپل قرار گرفته باشد که لازم است برای حل این مشکل دوده ها و هم چنین سر شعله ها را پاک کنید و چنان چه  گاز رومیزی تان مشکل دارید برای رفع عیب و خدمات از نمایندگی تعمیرکننده اجاق گاز ایرانی بهره مند شوید.

تماس فوری با تعمیرکار سیار